Thursday 30 Aug 18:00

Transaktioner i decentraliserade blockkedjor

Afterwork seminar

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Denna presentation fokuserar på att ge en teknisk förståelse för hur transaktioner i decentraliserade blockkedjor fungerar och är uppbyggda, och hur transaktioner programmeras. Detta för att ge en förståelse kring möjligheterna detta öppnar upp för, samt vilka begränsningar som finns.

Presentationen visar på skillnader mellan UTXO baserade blockkedjor, samt account baserade blockkedjor. Ytterligare presenteras skillnader för Turing-kompletta programmeringsspråk kontra icke Turing-kompletta programmeringsspråk i transaktioner, dess styrkor och svagheter. Utöver detta visas många exempel på hur transaktioner programmeras i den största decentraliserade blockkedjan, Bitcoin.

Talare

Viktor Tigerström, Systems developer på One Agency, är en senior utvecklare specialiserad på decentraliserade blockkedjor. I dagsläget konsultar Viktor vid BTCX, Sveriges största marknadsplats för kryptovalutor, där han programmerar BTCX:s blockkedje-integrationer. Viktor är även en återkommande föreläsare vid dataföreningen Stockholm, där han lär ut de tekniska aspekterna av decentraliserade blockkedjor. 

Agenda

18.00 – Meet & Greet

18.15 – Presentation del 1

19.00 – Meet & Eat

19.30 – Presentation del 2

Brought to you by:Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Microsoft100px Iis 100px Sentor100 Redakita100px2 Oneagency100px Daresay100

Partners

Agical100px Pinmeto100px Informator16 100px Oderland100px Factor10px100 Falconio100px Raygun100px Alfasoft100
Sign in